Klej do płytek ściennych i podłogowych firmy Kiesel Servoflex-Trio-schnell SuperTec 20Kg

Klej do płytek podłogowych we wnętrzach, odpowiedni do ścian i podłóg z gresu porcelanowego wewnątrz pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym
Informacje dot. produktu "Klej do płytek ściennych i podłogowych firmy Kiesel Servoflex-Trio-schnell SuperTec 20Kg"

Klej do płytek do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach 20kg

{{ N }}

  OPIS

{{ N }}

Elastyczna, modyfikowana tworzywem sztucznym, cementowa zaprawa cienko- i średniowarstwowa do nakładania grubości do 20 mm wewnątrz, na zewnątrz i w obszarach podwodnych zgodnie z EN 12 004 C2 E-S1.
Servoflex-Trio-SuperTec szczególnie nadaje się do układania wielkoformatowych okładzin ceramicznych, drobnej kamionki i odpowiednich okładzin z kamienia naturalnego na podłożach częściowo odkształcalnych, takich jak jastrychy podgrzewane, beton wylewany na miejscu (co najmniej 3 miesiące) i inne.

{{ N }}

Zwiększając ilość dodanej wody do ok. 7,0 l/20 kg uzyskuje się bardzo gładką konsystencję zaprawy, która umożliwia układanie w dużej mierze pozbawione pustych przestrzeni. Eliminuje to potrzebę stosowania procesu masła-pływania. W przypadku układania szczególnie wielkoformatowego materiału wierzchniego może być konieczny proces łączony (masło/floating), aby zapewnić dobre przyleganie materiału wierzchniego.

{{ N }}

  W przypadku układania na ogrzewanych jastrychach ogrzewanie podłogowe można prawidłowo uruchomić już po trzech dniach (przestrzegać odpowiednich norm i kart informacyjnych).

{{ N }}

Spełnia „wytyczne dotyczące elastycznych zapraw”. Do pokryć półprzezroczystych dostępna jest wersja biała.

{{ N }}

Ponadto Servoflex-Trio-SuperTec może być również stosowany do wytwarzania zaczynów wibracyjnych do układania okładzin ceramicznych (w tym drobnej kamionki) metodą wibracyjną oraz zaczynów klejących do zaprawy podsypkowej do betonu. Dostępny jest certyfikat testu wydany przez Acid Fliesner Association (SFV) w Großburgwedel

{{ N }}
 • {{ N }}
 • możliwość wyboru konsystencji zaprawy{{ N }}
 • Zatopienie materiału pokrywającego w dużej mierze na całej powierzchni, gdy jest on nakładany metodą zacierania, bez zachowania się złoża fluidalnego{{ N }}
 • także do produkcji szlamów klejących i wibracyjnych{{ N }}
 • bardzo wysoki plon{{ N }}
 • do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i podwodnych{{ N }}
 • można bezpiecznie przetwarzać w niższych temperaturach{{ N }}
 • również na ogrzewanych jastrychach, balkonach i tarasach{{ N }}
 • zgodnie z EN 12 004 C2 E-S1{{ N }}
 • wersja biała, do pokryć półprzezroczystych{{ N }}
 • wymienione w Nawigatorze DGNB{{ N }}
{{ N }}

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

{{ N }}

Servoflex Trio SuperTec  jako elastyczna zaprawa cienko- i średniowarstwowa

{{ N }}

Podłoże musi być przygotowane do przykrycia, czyste i stabilne. Stare wykładziny oczyścić alkalicznym środkiem czyszczącym. Podczas układania na podłożach, które wciąż się kurczą, należy ograniczyć wielkość pola, wykonując szczeliny dylatacyjne.  Wnętrz  powierzchnie chłonne  Okatmos® DSG,  Okamul GG,  Okamul SP  Lub  Okatmos® UG 30  wstępne malowanie. Jeżeli na jastrychach anhydrytowych wymagana jest grubość warstwy powyżej 5 mm  Okatmos® DSG  Lub  Okapox GF  główny. Na jastrychach z asfaltu lanego maksymalna grubość warstwy wynosi zazwyczaj 5 mm.

{{ N }}

Powierzchnie niechłonne  Okatmos® DSG  Lub  Okatmos® UG 30  wstępne malowanie.  Poza  podłoża mineralne  Okatmos® UG 30  Lub  Okatmos® DGS  główny. Na starych, poziomych wykładzinach na zewnątrz  Okatmos® UG 30  czysty lub  Okatmos® DGS  czysty grunt i uszczelnienie kompozytowe  Servoflex DMS 1K-szybki SuperTec  Lub  Servoflex DMS 1K Plus SuperTec  stosować.

{{ N }}

W przypadku kombinacji produktów z wymienionymi poniżej produktami uszczelniającymi dostępne są „Ogólne certyfikaty badań nadzoru budowlanego” wydane przez Oficjalny Instytut Badań Materiałów w Braunschweig.

{{ N }}

Numer certyfikatu testu:  Servoflex DMS 1K Plus SuperTec: P-AB 045-03
Servoflex DMS 1K-szybki SuperTec: P-5096/2096-MPA BS
Membrana uszczelniająca Kiesel: P-1201/594/18-MPA BS

Servoflex Trio SuperTec  jako klejący i wstrząsający osad
Podłoże musi być przygotowane do przykrycia, czyste i stabilne. Powierzchnia betonu musi być zwilżalna.

{{ N }}

 

{{ N }}

PRZETWARZANIE

{{ N }}

Servoflex-Trio-SuperTec jako elastyczna zaprawa cienko- i średniowarstwowa

{{ N }}

Wymieszać z czystą wodą bez grudek. Zamieszaj ponownie po około 5 minutach dojrzewania. Nierówności powierzchni można wyrównać podczas montażu. Większe nierówności do 20 mm wyrównujemy poprzez nałożenie warstwy wyrównującej, która przed rozpoczęciem układania musi twardnieć co najmniej 24 godziny. Nałożyć Servoflex-Trio-SuperTec na podłoże za pomocą odpowiedniej szpachli grzebieniowej, co gwarantuje montaż w dużej mierze pozbawiony pustych przestrzeni, a następnie w ciągu ok. 30 minut wcisnąć materiał kryjący w warstwę kleju i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża/pokrycia poprawki można wykonać w ciągu ok. 25 minut.

{{ N }}

Servoflex-Trio-SuperTec w postaci zawiesiny klejącej

{{ N }}

Mieszać z ok. 50% czystej wody, aż nie będzie grudek. Alternatywnie można mieszać cement klasy jakości CEM I 32,5 R w proporcji wagowej 1:1 (zawartość wody ok. 45%). Zamieszaj ponownie po około 5 minutach dojrzewania. Na przygotowaną powierzchnię betonu nanieść wymieszaną zaprawę klejową i rozprowadzić ją za pomocą miotły. Następnie nałożyć odpowiednią zaprawę ściółkową mokre na mokre, rozprowadzić, zagęścić i usunąć.

{{ N }}

Servoflex-Trio-SuperTec jako osad wibracyjny

{{ N }}

Mieszać z ok. 50% czystej wody, aż nie będzie grudek. W razie potrzeby można dodać cement klasy jakości CEM I 32,5 R w proporcji wagowej 1:1 (zawartość wody ok. 45%). Zamieszaj ponownie po około 5 minutach dojrzewania. Na odpowiednią, zagęszczoną i wcześniej nałożoną zaprawę ściółkową nanieść wymieszaną zaprawę wibracyjną, rozprowadzić ją szpachelką grzebieniową 6 mm i włożyć materiał wierzchni. Tak ułożone powierzchnie należy strząsnąć w ciągu godziny.

{{ N }}

 

{{ N }}

KONSUMPCJA

{{ N }}
  Głębokość zębów szpatułki grzebieniowej   Zużycie (proszek)
Zaprawa cienko- i średniowarstwowa: 
Szpatułka grzebieniowa 6 mm (TKB C2) ok. 1,6 kg/m²
Szpatułka grzebieniowa 8 mm (TKB C4) ok. 2,3 kg/m²
Szpatułka grzebieniowa 10 mm (TKB C5) ok. 2,8 kg/m²
Kielnia środkowa/łóżkowa (TKB M1) ok. 3,7 kg/m²
na mm grubości warstwy ok. 1,1 kg/m²
Klej/wibrujący osad: 
Szpatułka grzebieniowa 6 mm (TKB C2) ok. 1,5 - 2,0 kg/m²
Szpatułka grzebieniowa 6 mm (TKB C2) ok. 1,0 kg/m² w stosunku wagowym 1:1 zmieszanym z cementem
{{ N }}

Zużycie zależy między innymi od rodzaju powierzchni

{{ N }}

 

{{ N }}

Karta danych technicznych w formacie PDF

{{ N }}

 

{{ N }}

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Anwendungsgebiet: Außenbereich, Boden, Innenbereich, Unterwasserbereich, Wand
Auftragsstärke: max. 5 mm
Begehbar* / Verfugbar*: je nach Konsistenz nach 3-4 Stunden
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
Farbe: grau, weiß
Formatgröße bis: für XL-Fliesen
GISCODE: ZP 1 - chromatarm nach TRGS 613
Geeignet für: Feinsteinzeug, keramischen Fliesen
Lagerung: trocken lagern, ca. 6 Monate lagerfähig
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C (Untergrund)
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden, ca. 2,5 Stunden
Wasserbedarf: standfeste Konsistenz: ca. 4,4 l / 20 kg Pulver Bodenkonsistenz: ca. 5,8 l / 20 kg Pulver
Kiesel

HISTORIE

Alles begann 1959 in Stuttgart-Untertürkheim. Dort gründeten Otto und Irmgard Kiesel die „I. Kiesel Kittfabrik“. 1963 erfolgte der Umzug nach Berkheim. Zunächst wurde so genannter Muffenkitt für die Verbindung unterirdischer Rohrsysteme hergestellt. Ab Mitte der 1960er-Jahre wurde dann die Produktion von Pulverprodukten für die Baustelle aufgenommen. In den 1970er-Jahren trat dazu die Produktion von Klebstoffen für die Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge. Seit 1986 vervollständigt das Bakit-Programm für die Verlegung und Veredlung von Parkett unser Sortiment an Verlegewerkstoffen.

Ganz klar: Bei solch einer breiten Produktpalette wurde der Stammsitz in Esslingen-Berkheim zu klein für die Herstellung. Seit den 1980er-Jahren sind Verwaltung und Produktion daher in Esslingen-Sirnau beheimatet.

In Berkheim entstand die DenkFabrik. Dort rauchen die Köpfe in den Abteilungen Forschung&Entwicklung, Anwendungstechnik und bei unseren Seminarbesuchern.

ImageWKiBKi_800x480_pixel

Hersteller Webseite

Accessory Items

Fugi do płytek podłogowych, ściennych i mozaikowych Servoperl Royal szybko 5KG
Prod.-Nr.: BEN10013M
Szybkoutwardzalna, elastyczna, odporna na wodę i brud spoina 5KG{{ N }} OPIS{{ N }} Szybkoutwardzalna, cementowa masa spoinowa o wysokiej wytrzymałości zgodna z normą DIN EN 13888 CG 2 WA do spoin o szerokości 1-10 mm. Dzięki bardzo gęstej strukturze zaprawy cementowa masa spoinowa charakteryzuje się szczególnymi właściwościami w zakresie wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Cementy specjalne zapewniają znacznie większą odporność na chemiczne środki czyszczące w porównaniu do konwencjonalnych spoin cementowych. Umożliwia to wymienione obszary zastosowań w porozumieniu z danym użytkownikiem nieruchomości lub dostawcą środka czyszczącego.{{ N }} Doskonałe właściwości obróbcze i szybki proces utwardzania zapobiegają wymywaniu spoin.{{ N }} {{ N }} Servoperl Royal nie pali się szybko i można go stosować wewnątrz, na zewnątrz i pod wodą. Nadaje się do spoinowania okładzin ceramicznych, zwłaszcza gresowych, mozaiki szklano-porcelanowej i drobnego gresu w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, a także na ogrzewanych jastrychach lub ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w pomieszczeniach o dużym zużyciu. Zwłaszcza niechłonne okładziny ceramiczne można optymalnie szybko spoinować dzięki szybkiemu utwardzaniu Servoperl Royal. Może być również stosowany do spoinowania polerowanych okładzin z kamienia naturalnego, takich jak marmur, granit i łupek.{{ N }} {{ N }} W sprawie innych rodzajów kamienia naturalnego i powierzchni prosimy o kontakt z Działem Aplikacji Kiesel. Ciemne kolory nadają się tylko do jednolicie zabarwionych kamieni naturalnych wymienionego typu.{{ N }}{{ N }} wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na ścieranie{{ N }} do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i podwodnych{{ N }} dla szerokości spoiny 1-10 mm{{ N }} zwiększona odporność na kwasy i zasady{{ N }} wysoka odporność na domowe środki czystości{{ N }} odporny na wodę i brud{{ N }} z ochroną przed wykwitami{{ N }} większa odporność przy stosowaniu myjek wysokociśnieniowych{{ N }} wymienione w Nawigatorze DGNB{{ N }}{{ N }} {{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} Sprawdź przydatność powierzchni wykładziny i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta wykładziny. Aby zapewnić jednolity kolor spoiny, należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii. Przed rozpoczęciem fugowania zaprawa układająca musi być w dużej mierze związana i sucha, a spoiny muszą być czyste i jednakowo głębokie.{{ N }} Szybko wymieszać Servoperl Royal z czystą wodą do momentu uzyskania pastowatej masy spoinującej o jednolitym kolorze i bez grudek. Rozprowadź spoiny najpierw w poprzek, a następnie po przekątnej i wypełnij je całkowicie. Gdy tylko zacznie wysychać, należy go zmyć gąbką, używając jak najmniejszej ilości wody.{{ N }} Wystarczającą wytrzymałość osiąga się, gdy zaprawę spoinową można wcisnąć jedynie lekko palcem. Pozostałości zaprawy usunąć gąbką w ciągu ok. 1 godziny. Nie pudrować na mokro. Resztek, które już zgęstniały, nie wolno ponownie mieszać. Podczas utwardzania należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i przeciągów. Świeżo spoinowane wykładziny zewnętrzne i niechłonne wykładziny zewnętrzne zaleca się przykryć folią i w razie potrzeby zapewnić ich wilgotność.{{ N }} KONSUMPCJA{{ N }} ok. 0,50 kg/m² dla mozaiki 10 cm x 10 cm ok. 0,20 kg/m² dla płytek 60 cm x 60 cm ok. 1,00 kg/m² dla mozaiki 5 cm x 5 cm ok. 0,25 kg7m² dla płytek 45 cm x 90 cm ok. 0,35 kg/m² dla płytek 40 cm x 80 cm ok. 0,18 kg/m² dla płytek 60 cm x 120 cm{{ N }} {{ N }} WAŻNE INSTRUKCJE{{ N }} Próbki kolorów w postaci sztyftów lub nadrukowanych obrazów nie są wiążące. Mają one jedynie charakter informacyjny i pomagają w wyborze odpowiedniego koloru spoiny.{{ N }} Właściwe warunki klimatyczne i różne właściwości materiału pokrywającego mogą mieć wpływ na wygląd złącza. W przypadku powierzchni chłonnych i materiałów wierzchnich, takich jak płytki gresowe, może nastąpić pogłębienie odcienia koloru.{{ N }} Zasadniczo należy sprawdzić przydatność materiału pokrywającego, zalecamy przeprowadzenie fugowania próbnego. Nienasiąkliwy materiał wierzchni należy spoinować za pomocą szybciej utwardzających się zapraw spoinowych. Rozpocznij mycie dopiero po osiągnięciu wystarczającej wytrzymałości spoiny. Następnie umyj i ponownie umyj spoiny jak najmniejszą ilością wody. Chroń świeżo spoinowane powierzchnie przed przeciągami, światłem słonecznym i szybkim wysychaniem. Dotyczy to szczególnie pokryć z bardzo wąskimi spoinami.{{ N }} {{ N }} {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF.{{ N }} {{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 5 kg (28,11 zł* / 1 kg)

140,53 zł*
Spoiny do płytek podłogowych, ściennych i mozaikowych Servofix HBF SuperTec 25KG
Prod.-Nr.: BEN10015M
Szybkoutwardzalne złącze wysokoprężne 25KG{{ N }}  OPIS{{ N }} Szybkoutwardzalna, cementowa masa spoinowa o wysokiej wytrzymałości zgodna z normą DIN EN 13888 CG 2 WA do spoin o szerokości 3 - 15 mm. Dzięki technologii SuperTec cementowa masa spoinowa oferuje szczególne właściwości w zakresie wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Specjalnie przystosowane cementy zapewniają znacznie wyższą odporność na chemiczne środki czyszczące w porównaniu do konwencjonalnych spoin cementowych. Umożliwia to wymienione obszary zastosowań w porozumieniu z danym użytkownikiem nieruchomości lub dostawcą środka czyszczącego. Servofix HBF SuperTec  nadaje się do spoinowania okładzin ceramicznych takich jak kamionka, gres, płytki ceglane, płyty ceglane itp. a także odpowiednie płyty z kamienia naturalnego na stabilnych wymiarowo powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz, zwłaszcza w obszarach narażonych na duże obciążenia mechaniczne, takich jak: Np. warsztaty, myjnie samochodowe, kuchnie komercyjne, baseny i inne obszary przemysłowe i handlowe, a także na balkonach i tarasach. Doskonałe właściwości obróbcze i korzystny proces utwardzania zapobiegają wymywaniu spoiny. Servofix HBF SuperTec  nie pali się i wiąże bezpiecznie nawet w niskich temperaturach.{{ N }}{{ N }} wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na ścieranie{{ N }} Gęsta struktura zaprawy dzięki technologii SuperTec{{ N }} odporny na sól odladzającą{{ N }} zwiększona odporność na kwasy i zasady{{ N }} wysoka odporność na czyszczenie wysokociśnieniowe{{ N }} można bezpiecznie przetwarzać w niższych temperaturach{{ N }} do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i podwodnych{{ N }} nadaje się do ogrzewania podłogowego{{ N }}{{ N }} {{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} Sprawdź przydatność powierzchni wykładziny i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta wykładziny. Aby zapewnić jednolity kolor spoiny, należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii. Przed rozpoczęciem fugowania zaprawa układająca musi być w dużej mierze związana i sucha, a spoiny muszą być czyste i równomiernie głębokie. Mieszać Servofix HBF SuperTec z czystą wodą, aż powstanie jednorodna masa spoinowa o konsystencji pasty, bez grudek. W przypadku fug na ścianie zwiększyć stabilność zmniejszając ilość dodawanej wody. Rozprowadź spoiny najpierw w poprzek, a następnie po przekątnej i wypełnij je całkowicie. W razie potrzeby można przeprowadzić dodatkowe zaszlamowanie zanim Servofix HBF SuperTec wyschnie na powierzchni wykładziny. Gdy tylko zacznie wysychać, należy go zmyć gąbką, używając jak najmniejszej ilości wody. Wystarczającą wytrzymałość osiąga się, gdy zaprawę spoinową można wcisnąć jedynie lekko palcem. Pozostałości zaprawy usunąć krążkiem gąbczastym w ciągu ok. dwóch godzin. Resztek, które już zgęstniały, nie wolno ponownie mieszać. Podczas utwardzania należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i przeciągów.{{ N }} Aby uniknąć zabrudzeń, pamiętaj: Niskie temperatury opóźniają twardnienie masy, co może prowadzić do zmian kolorystycznych. Wilgoć z podłoża może powodować wykwity lub marmurkowanie.{{ N }} {{ N }} KONSUMPCJA{{ N }} ok. 2,5 kg/m² dla paneli dzielonych 11,5 cm x 24 cm ok. 0,8 kg/m² dla płytek 20 cm x 20 cm{{ N }} {{ N }} WAŻNE INSTRUKCJE{{ N }} Informacje opierają się na wartościach empirycznych i należy je rozumieć jako informacje ogólne. Stosując kwaśne środki czyszczące należy przestrzegać zaleceń producenta. W szczególności proporcje mieszania, czas ekspozycji, wcześniejsze zwilżenie podłoża i późniejsza neutralizacja czystą wodą. Myjek wysokociśnieniowych można używać pod ciśnieniem do 100 barów, zalecamy umiarkowane stosowanie środków do czyszczenia powierzchni.{{ N }} Do czyszczenia konserwacyjnego najlepiej stosować neutralne i zasadowe środki czyszczące. Jeżeli obciążenie chemiczne jest stale wyższe od podanego w tabeli odporności, należy zastosować odporną na chemikalia dwuskładnikową zaprawę spoinowo-klejową z żywicy epoksydowej Okapox royal lub Okapox Royal Floor. Aby zapewnić optymalne nawilżenie zaprawy, należy zapewnić odpowiednią wilgotność. Świeżo spoinowane wykładziny zewnętrzne i niechłonne wykładziny zewnętrzne należy przykryć folią lub utrzymywać je w stanie wilgotnym poprzez ich kilkukrotne zwilżenie. Chronić fugę przed mrozem do czasu całkowitego stwardnienia.{{ N }} Próbki kolorów w postaci sztyftów lub nadrukowanych obrazów nie są wiążące. Mają one jedynie charakter informacyjny i pomagają w wyborze odpowiedniego koloru spoiny. Właściwe warunki klimatyczne i różne właściwości materiału pokrywającego mogą mieć wpływ na wygląd złącza. W przypadku powierzchni chłonnych i materiałów wierzchnich, takich jak płytki gresowe, może nastąpić pogłębienie odcienia koloru.{{ N }} Zasadniczo należy sprawdzić przydatność materiału pokrywającego, zalecamy przeprowadzenie fugowania próbnego. Nienasiąkliwy materiał wierzchni należy spoinować za pomocą szybciej utwardzających się zapraw spoinowych. Rozpocznij mycie dopiero po osiągnięciu wystarczającej wytrzymałości spoiny. Następnie umyj i ponownie umyj spoiny jak najmniejszą ilością wody. Chroń świeżo spoinowane powierzchnie przed przeciągami, światłem słonecznym i szybkim wysychaniem. Dotyczy to szczególnie pokryć z bardzo wąskimi spoinami.{{ N }} {{ N }} {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF{{ N }} {{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 25 kg (15,96 zł* / 1 kg)

399,03 zł*
Masa spoinowa do płytek podłogowych, ściennych i mozaikowych Servoperl Royal 5KG
Prod.-Nr.: BEN10012M
Elastyczna, odporna na wodę i brud mufa 5KG{{ N }} OPIS{{ N }} Cementowa masa spoinowa o wysokiej wytrzymałości zgodna z normą DIN EN 13888 CG 2 WA do spoin o szerokości 1-10 mm. Dzięki bardzo gęstej strukturze zaprawy cementowa masa spoinowa charakteryzuje się szczególnymi właściwościami w zakresie wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Cementy specjalne zapewniają znacznie większą odporność na chemiczne środki czyszczące w porównaniu do konwencjonalnych spoin cementowych. Umożliwia to wymienione obszary zastosowań w porozumieniu z danym użytkownikiem nieruchomości lub dostawcą środka czyszczącego.{{ N }} Doskonałe właściwości przetwórcze i korzystny proces utwardzania zapobiegają wymywaniu spoin.{{ N }} Servoperl Royal nie pali się i można go stosować wewnątrz, na zewnątrz i pod wodą. Nadaje się do spoinowania okładzin ceramicznych, zwłaszcza kamionkowych, fajansowych, także drobnoziarnistych w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, a także na ogrzewanych jastrychach lub ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz w pomieszczeniach narażonych na duże obciążenia.{{ N }}{{ N }} wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na ścieranie{{ N }} do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i podwodnych{{ N }} dla szerokości spoiny 1-10 mm{{ N }} zwiększona odporność na kwasy i zasady{{ N }} wysoka odporność na domowe środki czystości{{ N }} odporny na wodę i brud{{ N }} z ochroną przed wykwitami{{ N }} większa odporność przy stosowaniu myjek wysokociśnieniowych{{ N }} wymienione w Nawigatorze DNGB{{ N }}{{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} Sprawdź przydatność powierzchni wykładziny i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta wykładziny. Aby zapewnić jednolity kolor spoiny, należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii. Przed rozpoczęciem fugowania zaprawa układająca musi być w dużej mierze związana i sucha, a spoiny muszą być czyste i jednakowo głębokie.{{ N }} Wymieszać Servoperl Royal z czystą wodą bez grudek do uzyskania pastowatej masy spoinującej o jednolitym kolorze. Rozprowadź spoiny najpierw w poprzek, a następnie po przekątnej i wypełnij je całkowicie. Gdy tylko zacznie wysychać, należy go zmyć gąbką, używając jak najmniejszej ilości wody.{{ N }} Wystarczającą wytrzymałość osiąga się, gdy zaprawę spoinową można wcisnąć jedynie lekko palcem. Pozostałości zaprawy usunąć w ciągu ok. 2 godzin za pomocą krążka gąbczastego. Nie pudrować na mokro. Resztek, które już zgęstniały, nie wolno ponownie mieszać. Podczas utwardzania należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i przeciągów. Świeżo spoinowane wykładziny zewnętrzne i niechłonne wykładziny zewnętrzne należy przykryć folią i w razie potrzeby zapewnić ich wilgotność poprzez kilkukrotne zwilżenie.{{ N }} KONSUMPCJA{{ N }} o szerokości spoiny ok. 3 mm  ok. 0,35 kg/m² dla płytek 15 cm x 15 cm ok. 0,30 kg/m² dla płytek 25 cm x 33 cm ok. 0,50 kg/m² dla mozaiki 10 cm x 10 cm ok. 0,25 kg/m² dla płytek 25 cm x 50 cm ok. 1,00 kg/m² dla mozaiki 5 cm x 5 cm ok. 0,20 kg/m² dla płytek 60 cm x 60 cm{{ N }} {{ N }} WAŻNE INSTRUKCJE{{ N }} Próbki kolorów w postaci sztyftów lub nadrukowanych obrazów nie są wiążące. Mają one jedynie charakter informacyjny i pomagają w wyborze odpowiedniego koloru spoiny.{{ N }} Właściwe warunki klimatyczne i różne właściwości materiału pokrywającego mogą mieć wpływ na wygląd złącza. W przypadku powierzchni chłonnych i materiałów wierzchnich, takich jak płytki gresowe, może nastąpić pogłębienie odcienia koloru.{{ N }} Zasadniczo należy sprawdzić przydatność materiału pokrywającego, zalecamy przeprowadzenie fugowania próbnego. Nienasiąkliwy materiał wierzchni należy spoinować za pomocą szybciej utwardzających się zapraw spoinowych. Rozpocznij mycie dopiero po osiągnięciu wystarczającej wytrzymałości spoiny. Następnie umyj i ponownie umyj spoiny jak najmniejszą ilością wody. Chroń świeżo spoinowane powierzchnie przed przeciągami, światłem słonecznym i szybkim wysychaniem. Dotyczy to szczególnie pokryć z bardzo wąskimi spoinami.{{ N }}  {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF{{ N }} {{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 5 kg (28,11 zł* / 1 kg)

Warianty 117,50 zł*
140,53 zł*
Fugi do płytek podłogowych, ściennych i mozaikowych Servoperl 10
Prod.-Nr.: BEN10014M
Elastyczna, wodoodporna i odporna na zabrudzenia spoina{{ N }}  OPIS{{ N }} Wodoodporna i odporna na zabrudzenia cementowa masa spoinowa zgodna z normą DIN EN 13888 CG 2 WA z elastycznymi elementami z tworzywa sztucznego. Doskonałe właściwości obróbcze i korzystny proces utwardzania zapobiegają wymywaniu spoiny. Servoperl 10 nie pali się i można go stosować wewnątrz i na zewnątrz do spoin o grubości do 10 mm (kolor szarotki do 5 mm). Masa spoinowa nadaje się do spoinowania okładzin ceramicznych, w tym gresu drobnego, w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, a także na ogrzewanych jastrychach lub ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych itp.{{ N }} {{ N }}{{ N }} Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz{{ N }} odporny na wodę i brud{{ N }} łatwe przetwarzanie{{ N }} normalne utwardzanie{{ N }} wysoka przyczepność boczna{{ N }}{{ N }} {{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} Sprawdź przydatność powierzchni wykładziny i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta wykładziny. Aby zapewnić jednolity wzór spoiny, należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii. Przed rozpoczęciem fugowania zaprawa układająca musi być w dużej mierze związana i sucha, a spoiny muszą być czyste i równomiernie głębokie.{{ N }} Servoperl 10 wymieszać z czystą wodą do uzyskania pastowatej masy spoinowej o jednolitym kolorze i bez grudek, najlepiej za pomocą miksera elektrycznego. Rozprowadź spoiny najpierw w poprzek, a następnie po przekątnej i wypełnij je całkowicie. Gdy tylko zacznie wysychać, należy go zmyć gąbką, używając jak najmniejszej ilości wody. Wystarczającą wytrzymałość osiąga się, gdy zaprawę spoinową można wcisnąć jedynie lekko palcem. Pozostałości zaprawy usunąć w ciągu ok. 1 godziny za pomocą krążka gąbczastego. Nie pudrować na mokro. Podczas utwardzania należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i przeciągów. Świeżo spoinowane wykładziny zewnętrzne i niechłonne pokrycie zewnętrzne należy przykryć folią lub w razie potrzeby zapewnić ich wilgotność.{{ N }} {{ N }} KONSUMPCJA{{ N }} ok. 0,35 kg/m² dla płytek 15 cm x 15 cm ok. 0,30 kg/m² dla płytek 25 cm x 33 cm ok. 0,50 kg/m² dla mozaiki 10 cm x 10 cm ok. 0,25 kg/m² dla płytek 25 cm x 50 cm ok. 1,00 kg/m² dla mozaiki 5 cm x 5 cm ok. 0,20 kg/m² dla płytek 60 cm x 60 cm{{ N }} {{ N }} WAŻNE INSTRUKCJE{{ N }} Próbki kolorów w postaci sztyftów lub nadrukowanych obrazów nie są wiążące. Mają one jedynie charakter informacyjny i pomagają w wyborze odpowiedniego koloru spoiny.{{ N }} Właściwe warunki klimatyczne i różne właściwości materiału pokrywającego mogą mieć wpływ na wygląd złącza. W przypadku powierzchni chłonnych i materiałów wierzchnich, takich jak płytki gresowe, może nastąpić pogłębienie odcienia koloru.{{ N }} Zasadniczo należy sprawdzić przydatność materiału pokrywającego, zalecamy przeprowadzenie fugowania próbnego. Nienasiąkliwy materiał wierzchni należy spoinować za pomocą szybciej utwardzających się zapraw spoinowych. Rozpocznij mycie dopiero po osiągnięciu wystarczającej wytrzymałości spoiny. Następnie umyj i ponownie umyj spoiny jak najmniejszą ilością wody. Chroń świeżo spoinowane powierzchnie przed przeciągami, światłem słonecznym i szybkim wysychaniem. Dotyczy to szczególnie pokryć z bardzo wąskimi spoinami.{{ N }} {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF.{{ N }} {{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 5 kg (28,11 zł* / 1 kg)

140,53 zł*
Fugi do płytek podłogowych, płytek ściennych i mozaiki Servoflex F uniwersalna fuga elastyczna 20KG
Prod.-Nr.: BEN10017M
Uniwersalny przegub elastyczny Servoflex F 20KG{{ N }}  OPIS{{ N }} Szybkotwardniejąca, odporna na wodę i brud cementowa masa spoinowa z elastycznymi komponentami z tworzywa sztucznego, spełniająca specjalne wymagania, takie jak wysoka odporność na ścieranie, wysoka odkształcalność, bardzo dobre odciążenie i dobra przyczepność na bokach. Zgodnie z normą DIN EN 13888 CG2 WA. Servoflex F nadaje się do spoinowania okładzin ceramicznych na podłożach stabilnych wymiarowo (wewnątrz i na zewnątrz przy szerokości spoin 3-25 mm), zwłaszcza drobnej kamionki, a także odpowiednich okładzin z kamienia naturalnego na balkonach i tarasach, na elewacjach oraz na ogrzewanych jastrychach lub ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych oraz pod okładziny ceramiczne Panele izolacyjne Okaphone. Doskonałe właściwości przetwórcze i korzystny proces utwardzania zapobiegają wymywaniu spoin. Servoflex F nie pali się i wiąże bezpiecznie nawet w niesprzyjających temperaturach. Servoflex F wykazuje wysoką odporność na kwaśne środki czyszczące i naprężenia mechaniczne.{{ N }}{{ N }} Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz{{ N }} szerokość spoiny od 3 do 25 mm{{ N }} szybko twardnieje{{ N }} wysoka przyczepność boczna{{ N }} odkształcalny{{ N }} mrozoodporny{{ N }} odporny na wodę i brud{{ N }} wymienione w Nawigatorze DGNB{{ N }}{{ N }} {{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} Sprawdź przydatność powierzchni wykładziny i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta wykładziny. Aby zapewnić jednolity kolor spoiny, należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii. Przed rozpoczęciem fugowania zaprawa układająca musi być w dużej mierze związana i sucha, a spoiny muszą być czyste i równomiernie głębokie. Mieszać Servoflex F z czystą wodą do uzyskania pastowatej masy spoinowej o jednolitym kolorze i bez grudek, najlepiej za pomocą mieszadła elektrycznego. W przypadku spoin na ścianie zwiększ stabilność, dodając mniej wody. Rozprowadź spoiny najpierw w poprzek, a następnie po przekątnej i wypełnij je całkowicie. Gdy tylko zacznie wysychać, należy go zmyć gąbką, używając jak najmniejszej ilości wody. Wystarczającą wytrzymałość osiąga się, gdy zaprawę spoinową można wcisnąć jedynie lekko palcem. Pozostałości zaprawy usunąć gąbką w ciągu ok. 1 godziny. Nie pudrować na mokro. Resztek, które już zgęstniały, nie wolno ponownie mieszać. Podczas utwardzania należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i przeciągów. Świeżo spoinowane wykładziny zewnętrzne i niechłonne pokrycie zewnętrzne należy przykryć folią lub w razie potrzeby zapewnić ich wilgotność.{{ N }} {{ N }} KONSUMPCJA{{ N }} ok. 2,5 kg/m² dla paneli dzielonych 11,5 cm x 24 cm ok. 0,5 kg/m² dla płytek 30 cm x 30 cm{{ N }} {{ N }} WAŻNE INSTRUKCJE{{ N }} Próbki kolorów w postaci sztyftów lub nadrukowanych obrazów nie są wiążące. Mają one jedynie charakter informacyjny i pomagają w wyborze odpowiedniego koloru spoiny.{{ N }} Właściwe warunki klimatyczne i różne właściwości materiału pokrywającego mogą mieć wpływ na wygląd złącza. W przypadku powierzchni chłonnych i materiałów wierzchnich, takich jak płytki gresowe, może nastąpić pogłębienie odcienia koloru.{{ N }} Zasadniczo należy sprawdzić przydatność materiału pokrywającego, zalecamy przeprowadzenie fugowania próbnego. Nienasiąkliwy materiał wierzchni należy spoinować za pomocą szybciej utwardzających się zapraw spoinowych. Rozpocznij mycie dopiero po osiągnięciu wystarczającej wytrzymałości spoiny. Następnie umyj i ponownie umyj spoiny jak najmniejszą ilością wody. Chroń świeżo spoinowane powierzchnie przed przeciągami, światłem słonecznym i szybkim wysychaniem. Dotyczy to szczególnie pokryć z bardzo wąskimi spoinami.{{ N }} {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF{{ N }} {{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 20 kg (10,55 zł* / 1 kg)

211,03 zł*

Similar Items

Klej do płytek ściennych i podłogowych firmy Kiesel Servostar 1000
Prod.-Nr.: BEN10011
Klej do płytek do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na ściany i podłogi{{ N }} OPIS{{ N }} Stabilna, modyfikowana tworzywem sztucznym, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa, testowana zgodnie z EN 12 004 C2 TE, do układania płytek i płyt ceramicznych, drobnej kamionki (wewnątrz) w formacie do maks. 30 cm x 60 cm, płytek łupanych, podłogowych płytek klinkierowych oraz płytki klinkierowe na podłożach nośnych takich jak beton wylewany na miejscu (min. 6 miesięcy), płyty gipsowo-włóknowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy podgrzewane (należy przestrzegać odpowiednich norm i kart informacyjnych) oraz tynki cementowe i wapienno-cementowe. W przypadku kombinacji produkcyjnych z wymienionymi poniżej produktami uszczelniającymi dostępne są „ogólne certyfikaty nadzoru budowlanego” wydane przez Oficjalny Instytut Badań Materiałów w Braunschweig. Numer certyfikatu badania: Membrana uszczelniająca Kiesel: P-1201/361/16-MPA BS{{ N }}{{ N }} testowane zgodnie z EN 12 004 C2 TE{{ N }} wysoki plon{{ N }} Nadaje się do ogrzewania podłogowego{{ N }} do gresów porcelanowych wewnątrz pomieszczeń{{ N }} Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz{{ N }}{{ N }} PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA{{ N }} Podłoże musi być przygotowane do przykrycia, czyste, nośne i stabilne wymiarowo. Stare wykładziny oczyścić alkalicznym środkiem czyszczącym. Wewnątrz, podłoża chłonne z Okamul GG, Okamul SP, Okatmos® UG 30 lub Okatmos® Premier DSG. Na jastrychach na bazie siarczanu wapnia pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Powierzchnie niechłonne za pomocą Okatmos® Pomaluj wstępnie UG 30.{{ N }} Na świeżym powietrzu z Okatmosem® UG 30 lub Okatmos® Premier DSG. W przypadku starych, poziomych pokryć zewnętrznych należy zawsze stosować uszczelkę kompozytową, np. Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec lub Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.{{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} SerwoStar® 1000  Wymieszać z czystą wodą bez grudek. Następnie nałożyć go na powierzchnię za pomocą odpowiedniej szpachli grzebieniowej (patrz tabela) i w ciągu ok. 30 minut wcisnąć układany materiał w warstwę kleju i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża/pokrycia poprawki można wykonać w ciągu ok. 25 minut.{{ N }} KONSUMPCJA{{ N }}  Głębokość zębów szpatułki grzebieniowej   Zużycie (proszek)   3mm (TKB C3) ok. 1,2 kg/m² 4mm (TKB C1) ok. 1,5 kg/m² 6mm (TKB C2) ok. 2,3 kg/m² 8mm (TKB C4) ok. 2,8 kg/m² 10mm (TKB C5) ok. 3,5 kg/m² na mm grubości warstwy ok. 1,5 kg/m²{{ N }} Zużycie zależy między innymi od rodzaju powierzchni {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF{{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 25 kg (6,37 zł* / 1 kg)

159,33 zł*
Klej do płytek ściennych i podłogowych firmy Kiesel Servofix KM-F Plus 25kg
Prod.-Nr.: BEN10018
Klej do płytek do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na ściany i podłogi{{ N }}  OPIS{{ N }} Elastyczna, stabilna, modyfikowana tworzywem sztucznym, cementowa zaprawa cienkowarstwowa zgodna z EN 12 004 C2 TE do układania płytek i płyt ceramicznych, gresu szlachetnego, płytek łupanych, klinkierowych płytek podłogowych i płytek klinkierowych na podłożach nośnych, takich jak beton wylewany na miejscu (min. 6 miesięcy), płyt gipsowo-włóknowych, płyt gipsowo-kartonowych, wylewek podgrzewanych (odpowiednie Przestrzegać norm i kart informacyjnych) oraz tynków cementowych i wapienno-cementowych. W przypadku kombinacji produktów z wymienionymi poniżej produktami uszczelniającymi dostępne są „ogólne certyfikaty nadzoru budowlanego” wydane przez Oficjalny Instytut Badań Materiałów w Braunschweig. Numer certyfikatu testu: Okamul DF: P-AB 044-03 Servoflex DMS 1K Plus SuperTec: P-AB 045-03{{ N }}{{ N }} testowane zgodnie z EN 12 004 C2 TE{{ N }} wysoki plon{{ N }} na ogrzewaniu podłogowym{{ N }} również do gresów porcelanowych wewnątrz pomieszczeń{{ N }} Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz{{ N }} elastyczny{{ N }}{{ N }} PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA{{ N }} Podłoże musi być przygotowane do przykrycia, czyste, nośne i stabilne wymiarowo.  Wnętrz  powierzchnie chłonne  Okamul GG,  Okamu SP  Lub  Okatmos® UG 30  wstępne malowanie. Na jastrychach na bazie siarczanu wapnia pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Powierzchnie niechłonne  Okatmos® UG 30  wstępne malowanie.  Poza  na podłożach mineralnych  Okatmos® UG 30  Zagruntować lub nałożyć warstwę kontaktową zaprawą klejową i pozostawić do związania.{{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} Servofix KM-F Plus  Wymieszać z czystą wodą bez grudek. Następnie nałożyć go na powierzchnię za pomocą odpowiedniej szpachli grzebieniowej (patrz tabela) i w ciągu ok. 30 minut wcisnąć układany materiał w warstwę kleju i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża/pokrycia poprawki można wykonać w ciągu ok. 25 minut.{{ N }} KONSUMPCJA{{ N }} Głębokość zębów szpatułki grzebieniowej   Zużycie (proszek)   3mm (TKB C3) ok. 1,2 kg/m² 4mm (TKB C1) ok. 1,5 kg/m² 6mm (TKB C2) ok. 2,3 kg/m² 8mm (TKB C4) ok. 2,8 kg/m² 10mm (TKB C5) ok. 3,5 kg/m² na mm grubości warstwy ok. 1,5 kg/m²{{ N }} Zużycie zależy między innymi od rodzaju powierzchni {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF{{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 25 kg (6,37 zł* / 1 kg)

159,33 zł*
Klej do płytek ściennych i podłogowych firmy Kiesel ServoStar 4000 Flex szybki biały
Prod.-Nr.: BEN10023
Inhalt (kg): 25 Kg
Klej do płytek do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na ściany i podłogi Biała, szybka, elastyczna zaprawa klejąca{{ N }}  OPIS{{ N }} Szybkotwardniejąca, elastyczna i modyfikowana plastycznie, biała, cementowa zaprawa cienkowarstwowa zgodna z EN 12 004 C2FT-S1 do układania okładzin z kamienia naturalnego, takich jak marmur Jura, płyty Solnhofen, marmur krystaliczny itp. na powierzchniach ścian i podłóg pod obciążeniem podłoża nośne takie jak beton wylewany na miejscu (min. 6 miesięcy), płyty gipsowo-włóknowe, płyty gipsowo-kartonowe, wylewki podgrzewane (należy przestrzegać odpowiednich norm i kart technicznych), asfalt lany, gazobeton oraz balkony i tarasy. SerwoStar® 4000 flex  nadaje się również do układania okładzin ceramicznych, jeśli wymagana jest wczesna wytrzymałość i szybka dostępność. Dodając 10%  Okamul DZ 18  (2,5 kg  Okamul DZ 18  25 kg proszku, czyli 2 części wody i 1 część wody  Okamul DZ 18) nadaje się również do układania mozaiki szklanej w obszarach podwodnych i na zewnątrz. Spełnia wymagania „Wytycznych dotyczących zapraw elastycznych”, wydanie z czerwca 2001 r.{{ N }} W przypadku kombinacji produktów z wymienionymi poniżej produktami uszczelniającymi dostępne są „ogólne certyfikaty nadzoru budowlanego” wydane przez Oficjalny Instytut Badań Materiałów w Braunschweig. Numer certyfikatu testu: Servoflex DMS 1K-szybki SuperTec: P-5096/2096-MPA BS{{ N }} Membrana uszczelniająca Kiesel: P-1200/432/15-MPA BS{{ N }}{{ N }} szczególnie do wrażliwych na przebarwienia i półprzezroczystych okładzin z kamienia naturalnego{{ N }} dostępne i dostępne po ok. 3 godzinach{{ N }} wysoki plon{{ N }} do układania gresu porcelanowego{{ N }} do układania mozaiki szklanej{{ N }} Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz{{ N }} Grubość warstwy do 10 mm{{ N }}{{ N }} PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA{{ N }}  Podłoże musi być przygotowane do przykrycia, czyste i stabilne. Stare wykładziny oczyścić alkalicznym środkiem czyszczącym.  Wnętrz  powierzchnie chłonne  Okatmos® DSG,  Okamul GG,  Okamul SP  Lub  Okatmos® UG 30  wstępne malowanie. Jeżeli na jastrychach anhydrytowych wymagana jest grubość warstwy powyżej 5 mm  Okatmos® DSG  Lub  Okatmos® UG 30  główny. Powierzchnie niechłonne  Okatmos® DSG  Lub  Okatmos® UG 30  wstępne malowanie.  Poza  powierzchnie chłonne  Okatmos® UG 30  Zagruntować lub nałożyć warstwę kontaktową zaprawą klejącą.{{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} SerwoStar® 4000 flex  Wymieszać z czystą wodą bez grudek. W przypadku układania na podłożach, które wciąż się kurczą, należy ograniczyć wielkość pola, wykonując szczeliny dylatacyjne. W razie potrzeby skorygować lepkość zaprawy, nieznacznie zmieniając ilość dodanej wody. Najpierw nałóż warstwę kontaktową gładką stroną szpatułki grzebieniowej. Następnie użyj odpowiedniej szpatułki grzebieniowej (patrz tabela)  SerwoStar® 4000 flex  Nakładać na podłoże i w trakcie układania całkowicie wypełnione od tyłu płytki ceramiczne lub płyty z kamienia naturalnego wcisnąć w wilgotną warstwę kleju i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża/pokrycia poprawki można wykonać w ciągu ok. 10-20 minut.{{ N }} KONSUMPCJA{{ N }}  Głębokość zębów szpatułki grzebieniowej    Zużycie (masa)   3mm (TKB C3) ok. 1,1 kg/m² 4mm (TKB C1) ok. 1,4 kg/m² 6mm (TKB C2) ok. 2,1 kg/m² 8mm (TKB C4) ok. 2,7 kg/m² 10mm (TKB C5) ok. 3,4 kg/m² na mm grubości warstwy ok. 1,4 kg/m²{{ N }} Zużycie zależy między innymi od rodzaju powierzchni{{ N }} {{ N }} {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF{{ N }} {{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 25 kg (11,26 zł* / 1 kg)

281,53 zł*
Klej do płytek ściennych i podłogowych firmy Kiesel Servolight S1 SuperTec
Prod.-Nr.: BEN10025
Klej do płytek do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na ściany i podłogi 15kg{{ N }}  OPIS{{ N }} Stabilna, wysoce elastyczna, cementowa zaprawa cienkowarstwowa do układania płytek i płyt ceramicznych, gresu szlachetnego, mozaiki porcelanowej wewnątrz, na zewnątrz i w obszarach podwodnych zgodnie z EN 12 004 C2TE-S1.{{ N }} Dzięki bardzo wysokiej powłoce z tworzywa sztucznego Servolight S1 SuperTec nadaje się do powierzchni takich jak: B. Beton wylewany na miejscu (min. 3 miesiące), płyty gipsowo-włóknowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy grzewcze na bazie cementu lub siarczanu wapnia (należy przestrzegać odpowiednich norm i kart informacyjnych), jastrychy lane asfaltowe i gazobeton oraz w powierzchnie suche, płaskie, nośne płyty wiórowe (min. V 100) i płyty OSB.{{ N }} Nadaje się do stosowania na balkonach, tarasach i elewacjach oraz do układania w obszarach podwodnych. Nadaje się również do wyrównywania nierówności podłoża (np. mur, tynk, jastrych) do grubości warstwy 15 mm przed układaniem.{{ N }} Spełnia wymagania „Wytycznych dotyczących zapraw elastycznych”, wydanie z czerwca 2001 r.{{ N }} W przypadku kombinacji produktów z wymienionymi poniżej produktami uszczelniającymi dostępne są „Ogólne certyfikaty badań nadzoru budowlanego” wydane przez Oficjalny Instytut Badań Materiałów w Braunschweig. Numer certyfikatu testu: Servoflex DMS 1K Plus SuperTec: P-AB 045-03{{ N }}{{ N }} Około 30% większa wydajność powierzchniowa w porównaniu z konwencjonalną zaprawą cienkowarstwową{{ N }} wysoka odkształcalność{{ N }} wyjątkowo łatwa obróbka{{ N }} bardzo wysoka stabilność{{ N }} można bezpiecznie przetwarzać nawet w niższych temperaturach{{ N }}{{ N }} PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA{{ N }} Podłoże musi być przygotowane do przykrycia, czyste i stabilne. Podczas układania na podłożach, które wciąż się kurczą, należy ograniczyć wielkość pola, wykonując szczeliny dylatacyjne. Wewnątrz, powierzchnie chłonne z Okatmos® DSG, Okamul SP, Okamul GG lub Okatmos® Pomaluj wstępnie UG 30. Jeżeli wymagana jest grubość warstwy powyżej 5 mm na jastrychach anhydrytowych z Okatmos® Prime DSG lub Okapox GF. Na jastrychach z asfaltu lanego maksymalna grubość warstwy wynosi zazwyczaj 5 mm.{{ N }} Powierzchnie niechłonne takie jak lastryko, stare okładziny ceramiczne dokładnie oczyścić alkalicznym środkiem czyszczącym, pozostawić do wyschnięcia i zastosować Okatmos® DSG lub Okatmos® Premier UG 30.{{ N }} Stare, mocno przylegające, jednorodne wykładziny PCV dokładnie oczyścić w suchych obszarach wewnętrznych za pomocą podstawowego środka czyszczącego, pozostawić do wyschnięcia, przeszlifować i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Potem z Okatmosem® UG 30 lub Okatmos® Premier DSG.{{ N }} Powierzchnie metalowe, takie jak stal, blacha ocynkowana i aluminium, w suchych pomieszczeniach wewnętrznych muszą być stabilne wymiarowo (bez zginania i wibracji) oraz wolne od rdzy. Przed ułożeniem odtłuścić acetonem. Potem z Okatmosem® UG 30 lub Okatmos® Premier DSG.{{ N }} Płyta wiórowa musi być sucha (wilgotność drewna ≤ 10%). Minimalna grubość na podłodze wynosi 25 mm, a na ścianie 19 mm. Należy je mocno przykręcić do konstrukcji nośnej (rozstaw śrub maksymalnie 40 cm), skleić na pióro i wpust. Płyta wiórowa z Okatmosem® DSG lub Okatmos® Premier UG 30.{{ N }} Na zewnątrz podłoża mineralne z Okatmosem® UG 30 lub Okatmos® Zagruntuj DSG na stare wykładziny na powierzchniach poziomych za pomocą Okatmos® UG 30 lub Okatmos® Zagruntować DSG i nałożyć uszczelnienie kompozytowe Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec lub Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.{{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} Servolight S1 SuperTec  Wymieszać z czystą wodą bez grudek. Zamieszaj ponownie po około 5 minutach dojrzewania. W razie potrzeby skorygować lepkość zaprawy, nieznacznie zmieniając ilość dodanej wody. Najpierw nałóż warstwę kontaktową gładką stroną szpatułki grzebieniowej. Następnie użyj odpowiedniej szpatułki grzebieniowej (patrz tabela)  Servolight S1 SuperTec  Nakładać na podłoże, w czasie układania wcisnąć układany materiał w warstwę kleju i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża/pokrycia poprawki można wykonać w ciągu ok. 25 minut.{{ N }} KONSUMPCJA{{ N }}  Głębokość zębów szpatułki grzebieniowej    Zużycie (proszek)   3mm (TKB C3) ok. 0,7 kg/m² 4mm (TKB C1) ok. 0,9 kg/m² 6mm (TKB C2) ok. 1,3 kg/m² 8mm (TK B C4) ok. 1,8 kg/m² 10mm (TKB C5) ok. 2,3 kg/m² Kielnia środkowa/łóżkowa (TKB M1) ok. 3,0 kg/m² na mm grubości warstwy ok. 0,8 kg/m²{{ N }} {{ N }} Zużycie zależy między innymi od rodzaju powierzchni{{ N }} {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF{{ N }} {{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 15 kg (12,50 zł* / 1 kg)

187,53 zł*
Zaprawa klejąca do płytek PCI Carrament szara do okładzin z kamienia naturalnego i drobnej kamionki 25 kg
Prod.-Nr.: BEN10125
OPIS{{ N }} Obszary zastosowań{{ N }}{{ N }} Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.{{ N }} Do ścian i podłóg.{{ N }} Do układania płyt z kamienia naturalnego (również w rufie).{{ N }} Do układania wielkoformatowych płytek gresowych porcelanowych.{{ N }} Do wyrównywania nierównych powierzchni przed układaniem.{{ N }} Na schodach i podstawach domów, w pomieszczeniach mieszkalnych, na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym, podgrzewanych jastrychach, balkonach i tarasach, w holach, pomieszczeniach i korytarzach budynków przemysłowych, targowisk, instytucji, budynków usługowych i administracyjnych.{{ N }}{{ N }} {{ N }} Cechy produktu{{ N }}{{ N }} Plastycznie elastyczna zaprawa układająca, zaprawę środkową rozprowadza się wyłącznie za pomocą odpowiednio dużej pacy zębatej (pacy środkowej).{{ N }} Odkształcalny, kompensuje wahania temperatury i napięcia podpowierzchniowe.{{ N }} Przylega do betonu, jastrychów cementowych i tynków cementowych bez wstępnego zwilżania i gruntowania.{{ N }} Skutecznie wiąże krystaliczną wodę, dlatego szczególnie nadaje się do wielkoformatowych płyt ceramicznych{{ N }} Niski skurcz, nawet przy dużych grubościach zaprawy (do 4 cm) nie powstają naprężenia skurczowe.{{ N }} Trwale odporna na wilgoć i mróz, uniwersalna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi.{{ N }} Szybko wiąże, ogranicza wnikanie wilgoci w materiał instalacyjny podczas obróbki i tym samym zapobiega wykwitom.{{ N }} Szybko twardnieje, można po niej chodzić i fugować po ok. 6 godzinach, a pełną użyteczność można uzyskać po ok. 1 dniu.{{ N }} Brak prześwitów warstwy kleju na białym marmurze przy układaniu metodą kombinowaną (masowanie-pływanie).{{ N }} Spełnia klasyfikację C2F zgodnie z normą DIN EN 12004.{{ N }} Wszystkie certyfikaty testów są dostępne na stronie www.pci-augsburg.de.{{ N }}{{ N }} {{ N }} PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA{{ N }} Minimalny wiek podłoża: – Wylewka PCI Novoment Z1 lub PCI Novoment M1-plus 24 godziny – Wylewka PCI Novoment Z3 lub PCI Novoment M3-plus 3 dni – Wylewka cementowa 28 dni – Beton 3 miesiące Podłoże musi być suche i wolne od oleju , kurz i być zrównoważony. Podłoża cementowe o dużej chłonności zagruntować środkiem PCI Gisogrund rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Zagruntować przeszlifowane jastrychy anhydrytowe lub gipsowe oraz jastrychy asfaltowe wewnątrz budynków nierozcieńczonym PCI Gisogrund. W przypadku prac wymagających szybkiego zagruntowania podłoży zawierających cement i gips zagruntować środkiem PCI Gisogrund Rapid. Pozostawić podkład do wyschnięcia. Wilgotność resztkowa w jastrychach cementowych nie może przekraczać 4%, a w jastrychach anhydrytowych nie więcej niż 0,5%.{{ N }} {{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} 1. Wlać odpowiednią ilość wody zarobowej (patrz tabela „Dane technologiczne/dane techniczne”) do czystego naczynia roboczego. Następnie PCI Carrament® Dodać szarą masę i wymieszać na plastyczną, pozbawioną grudek zaprawę za pomocą odpowiedniego mieszadła lub mieszadła (np. firmy Collomix) dołączonego do wiertarki. 2. Po czasie dojrzewania ok. 3 minut ponownie krótko wymieszać. 3¬ Układanie płyt z kamienia naturalnego 3, 1. Proces średniego złoża PCI Carrament® Nakładać szarość na podłoże partiami. Zastosuj warstwę kontaktową. Za pomocą pacy średniej grubości lub innej odpowiedniej pacy zębatej, która umożliwia w dużej mierze pełną instalację, rozprowadzić tyle zaprawy, ile można pokryć kamieniem naturalnym w czasie bez kleju. Sprawdzenie czasu otwarcia kleju za pomocą palca. Włóż płyty delikatnym ruchem pchającym, aby uzyskać w dużej mierze pełne złoże. 3, 2. Procedura przygotowania PCI Carrament® Kolorem szarym można również mocować wielkoformatowe płyty z kamienia naturalnego do ścian (np. spoiny schodowe, cokoły z kamienia naturalnego). W tym celu użyj średniej wielkości pacy lub szpatułki zarówno na powierzchni układania, jak i na tylnej stronie płyty PCI Carrament® Nałóż kolor szary do żądanej grubości. Wcisnąć płytę z kamienia naturalnego, wyrównać i w razie potrzeby zaklinować. Należy zwrócić uwagę, aby nałożyć tylko tyle zaprawy, ile można pokryć płytami w czasie otwarcia kleju. Sprawdzenie czasu otwarcia kleju za pomocą palca. Zastosowanie PCI Carrament® szary kolor znajdujący się na tylnej stronie płyty zapobiega prześwitywaniu warstw warstwy kleju i umożliwia montaż w możliwie największym stopniu pozbawiony pustych przestrzeni.{{ N }} KONSUMPCJA{{ N }} Zużycie i wydajność* zużyte uzębienie zużycie/m² 25 kg wystarcza na ok. 10mm (prostokąt) 3.4  kg 7,4  m² 8/18 mm (łoże fluidalne) 4,5  kg 5,5  m² 13/20 mm (łoże fluidalne) 6,0  kg 4,2  m²{{ N }} 

Treść: 25 kg (8,44 zł* / 1 kg)

211,03 zł*
Klej do płytek ściennych i podłogowych firmy Kiesel ServoStar 3000 Flex biały
Prod.-Nr.: BEN10022
Klej do płytek do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi{{ N }}  OPIS{{ N }} {{ N }} Stabilna, elastyczna i modyfikowana plastycznie biała cienkowarstwowa zaprawa cementowa zgodna z EN 12 004 C2 TE-S1 do układania płytek i płyt ceramicznych, gresu szlachetnego, mozaik porcelanowych i szklanych, klinkieru, płytek ceglanych i okładzin z kamienia naturalnego niepodatnych na działanie czynników atmosferycznych. przebarwienia i odkształcenia, wewnątrz i na zewnątrz, na stabilnych podłożach takich jak beton wylewany na miejscu (min. 6 miesięcy), płyty gipsowo-włóknowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy podgrzewane (należy przestrzegać odpowiednich norm i kart informacyjnych), asfalt lany, także gazobeton jako balkony i tarasy. Dodając 10%  Okamul DZ 18  (2,5 kg  Okamul DZ 18  25 kg proszku, czyli 2 części wody i 1 część wody  Okamul DZ 18) nadaje się również do układania mozaiki szklanej w obszarach podwodnych i na zewnątrz. Spełnia wymagania „Wytycznych dotyczących zapraw elastycznych”, wydanie z czerwca 2001 r{{ N }} W przypadku kombinacji produkcyjnych z wymienionymi poniżej produktami uszczelniającymi dostępne są „ogólne certyfikaty nadzoru budowlanego” wydane przez Oficjalny Instytut Badań Materiałów w Braunschweig. Numer certyfikatu testu: Servoflex DMS 1K Plus SuperTec: P-AB 045-03{{ N }}{{ N }} wysoka stabilność{{ N }} długi czas wstawiania{{ N }} wysoki plon{{ N }} Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz{{ N }} do układania gresu porcelanowego{{ N }} do układania mozaiki szklanej{{ N }} Grubość warstwy do 10 mm{{ N }}{{ N }}  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA{{ N }} Podłoże musi być przygotowane do przykrycia, czyste i stabilne. W przypadku układania na podłożach, które wciąż się kurczą, należy ograniczyć wielkość pola, wykonując szczeliny dylatacyjne. Stare wykładziny oczyścić alkalicznym środkiem czyszczącym.  Wnętrz  powierzchnie chłonne  Okatmos® DSG,  Okamul GG,  Okamul SP  Lub  Okatmos® UG 30  wstępne malowanie. Jeżeli na jastrychach anhydrytowych wymagana jest grubość warstwy powyżej 5 mm  Okatmos® DSG  Lub  Okapox GF  główny. Powierzchnie niechłonne  Okatmos® DSG  Lub  Okatmos® UG 30  wstępne malowanie.{{ N }} Poza  z  Okatmos® UG 30  główny. Chodźmy  Okamul GR  oczyszczone iz  Okatmos® UG 30  Zagruntować stare wykładziny na zewnątrz, zawsze w połączeniu z uszczelką kompozytową, np  Servoflex DMS 1K-szybki SuperTec  Lub  Servoflex DMS 1K Plus SuperTec, działa.{{ N }} PRZETWARZANIE{{ N }} SerwoStar® 3000 Flex  Wymieszać z czystą wodą bez grudek. Zamieszaj ponownie po około 5 minutach dojrzewania. W razie potrzeby skorygować lepkość zaprawy, nieznacznie zmieniając ilość dodanej wody. Najpierw nałóż warstwę kontaktową gładką stroną szpatułki grzebieniowej. Następnie użyj odpowiedniej szpatułki grzebieniowej (patrz tabela)  SerwoStar® 3000 Flex  Nakładać na podłoże i w trakcie układania całkowicie wypełnione od tyłu płytki ceramiczne lub płyty z kamienia naturalnego wcisnąć w wilgotną warstwę kleju i docisnąć. W zależności od chłonności podłoża/pokrycia poprawki można wykonać w ciągu ok. 25 minut. Układanie okładzin z kamienia naturalnego metodą kombinowaną (masowanie-zacieranie).{{ N }} KONSUMPCJA{{ N }}  Głębokość zębów szpatułki grzebieniowej    Zużycie (proszek)   3mm (TKB C3) ok. 1,1 kg/m² 4mm (TKB C1) ok. 1,4 kg/m² 6mm (TKB C2) ok. 2,1 kg/m² 8mm (TKB C4) ok. 2,7 kg/m² 10mm (TKB C5) ok. 3,4 kg/m² na mm grubości warstwy ok. 1,4 kg/m²{{ N }} Zużycie zależy między innymi od rodzaju powierzchni{{ N }} {{ N }} {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF{{ N }} {{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 25 kg (9,38 zł* / 1 kg)

234,53 zł*
Klej do płytek ściennych i podłogowych firmy Kiesel Servolight S2 SuperTec
Prod.-Nr.: BEN10024
Klej do płytek do stosowania wewnątrz pomieszczeń, elastyczna zaprawa klejąca do ścian i podłóg 15kg{{ N }}  OPIS{{ N }} Stabilna, wysoce elastyczna, cementowa zaprawa cienkowarstwowa do układania płytek i płyt ceramicznych, gresu szlachetnego, mozaiki porcelanowej wewnątrz, na zewnątrz i w obszarach podwodnych zgodnie z EN 12 004 C2TE-S2.{{ N }} Dzięki bardzo dużej powłoce plastycznej Servolight S2 SuperTec nadaje się do powierzchni o skurczu resztkowym, takich jak: B. Beton wylewany na miejscu (min. 28 dni), także na podłoża takie jak płyty gipsowo-włóknowe, płyty gipsowo-kartonowe, wylewki grzewcze na bazie cementu lub siarczanu wapnia (należy przestrzegać odpowiednich norm i kart informacyjnych), jastrychy lane asfaltowe i gazobeton a także w pomieszczeniach suchych płyty wiórowe płaskie, nośne, skręcane (min. V 100 ) i płyty OSB.{{ N }}  Nadaje się do stosowania na balkonach, tarasach i elewacjach oraz do układania w obszarach podwodnych.{{ N }} Nadaje się również do wyrównywania nierówności podłoża (np. mur, tynk, jastrych) do grubości warstwy 15 mm przed układaniem.{{ N }} Spełnia „Wytyczne dotyczące zapraw elastycznych” i wymagania dla S2 zgodnie z EN 12 002.{{ N }} W przypadku kombinacji produktów z wymienionymi poniżej produktami uszczelniającymi dostępne są „Ogólne certyfikaty badań nadzoru budowlanego” wydane przez Oficjalny Instytut Badań Materiałów w Braunschweig.{{ N }} Numer certyfikatu testu: Servoflex DMS 1K Plus SuperTec: P-AB 045-03{{ N }} {{ N }} PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA{{ N }} Podłoże musi być przygotowane do przykrycia, czyste i stabilne. Podczas układania na podłożach, które wciąż się kurczą, należy ograniczyć wielkość pola, wykonując szczeliny dylatacyjne. Wewnątrz, powierzchnie chłonne z Okatmos® DSG, Okamul GG, Okamul SP lub Okatmos® Pomaluj wstępnie UG 30. Jeżeli wymagana jest grubość warstwy powyżej 5 mm na jastrychach anhydrytowych z Okatmos® Prime DSG lub Okapox GF. Na jastrychach z asfaltu lanego maksymalna grubość warstwy wynosi zazwyczaj 5 mm.{{ N }} Powierzchnie niechłonne takie jak lastryko, stare okładziny ceramiczne dokładnie oczyścić zasadowym środkiem czyszczącym, pozostawić do wyschnięcia i zastosować Okatmos® DSG lub Okatmos® Premier UG 30.{{ N }} Stare, mocno przylegające, jednorodne wykładziny PCV dokładnie oczyścić w suchych obszarach wewnętrznych za pomocą podstawowego środka czyszczącego, pozostawić do wyschnięcia, przeszlifować i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Potem z Okatmosem® Premier UG 30.{{ N }} Podłoża metalowe, takie jak stal, blacha ocynkowana i aluminium, w suchych pomieszczeniach wewnętrznych muszą być stabilne wymiarowo (bez wygięć i wibracji) oraz wolne od rdzy i przed ułożeniem muszą zostać odtłuszczone acetonem. Potem z Okatmosem® Premier UG 30.{{ N }} Płyta wiórowa musi być sucha (wilgotność drewna ≤ 10%). Minimalna grubość na podłodze wynosi 25 mm, a na ścianie 19 mm. Należy je mocno przykręcić do konstrukcji nośnej (rozstaw śrub maksymalnie 40 cm), skleić na pióro i wpust. Płyta wiórowa z Okatmosem® DSG lub Okatmos® Premier UG 30.{{ N }} Na zewnątrz podłoża mineralne z Okatmosem® Stare wykładziny na powierzchniach poziomych zagruntować UG 30 za pomocą Okatmos® Zagruntować UG 30 pure i nałożyć uszczelnienie kompozytowe Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec lub Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.{{ N }} {{ N }}  PRZETWARZANIE{{ N }} Wymieszaj Servolight S2 SuperTec z czystą wodą, aż nie będzie grudek. Zamieszaj ponownie po około 5 minutach dojrzewania. W razie potrzeby skorygować lepkość zaprawy, nieznacznie zmieniając ilość dodanej wody. Najpierw nałóż warstwę kontaktową gładką stroną szpatułki grzebieniowej. Następnie za pomocą odpowiedniej szpachelki grzebieniowej (patrz tabela) nałóż Servolight S2 SuperTec na podłoże, w odpowiednim czasie wciśnij układany materiał w warstwę kleju i dociśnij. W zależności od chłonności podłoża/pokrycia poprawki można wykonać w ciągu ok. 25 minut.{{ N }} Aby uzyskać pełny efekt odprężenia, należy dzień wcześniej nałożyć ciągłą warstwę kleju o grubości co najmniej 3 mm lub ułożyć materiał wierzchni z warstwą kleju o grubości > 3 mm metodą kombinowaną (masło/pływające). Płytki wielkoformatowe np. 60 cm x 120 cm można układać razem na wylewkach z ogrzewaniem podłogowym w celu zmniejszenia naprężeń.{{ N }} {{ N }} KONSUMPCJA{{ N }}  Głębokość zębów szpatułki grzebieniowej    Zużycie (proszek)   3mm (TKB C3) ok. 0,7 kg/m² 4mm (TKB C1) ok. 0,9 kg/m² 6mm (TKB C2) ok. 1,3 kg/m² 8mm (TKB C4) ok. 1,8 kg/m² 10mm (TKB C5) ok. 2,3 kg/m² Kielnia środkowa/łóżkowa (TKB M1) ok. 3,0 kg/m² na mm grubości warstwy ok. 0,8 kg/m²{{ N }}  Zużycie zależy między innymi od rodzaju powierzchni{{ N }} {{ N }} {{ N }} Karta danych technicznych w formacie PDF{{ N }} {{ N }} CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Treść: 15 kg (23,47 zł* / 1 kg)

352,03 zł*